• KMRB AM1430 粵語廣播電臺     
阿祺

十五週年台慶劇:洛城風暴之劇透中心@週年祺仁幫011115

一月十一日節目重溫

1. 週日祺仁幫史上難得出現既爛聲王~阿祺
2. 劇透中心特別嘉實: 小卓, 文少
3. 小卓既特別報時可能後繼有人?!
4. 盧子小粉絲首次訪問偶像:小卓。
5. 愈驚會發生既野愈有可能發生係心理問題?
6. 祺趣友誼盃: 英國荀工, 年薪六萬美元, 到底有乜要求?
7. 三個小學雞去殺人事件!兇器竟然係…
8. 印度監獄中有對夫妻攞正牌行房, 原因係…

 

 

Previous ArticleNext Article

留言分享

Send this to a friend